تحقیق خردادماه 83- مراقبتهاي دوران بارداري و نقش پدر در این دوران(مقدمه)

 پژوهش خردادماه این گروه را با عنوان مراقبتهاي دوران بارداري و نقش پدر در دوران بارداری در سه بخش به شرح زیر ملاحظه خواهید نمود.

 

بخش اول - مراقبتهای دوران بارداري

یک - بهداشت باروري

دو - عوارض احتمالي بارداري
سه – کدام علائم را در دوران بارداري نبايد سرسري گرفت.
چهار –تغييرات پستانها در دوران بارداری

پنج - تغذيه دوران بارداری

شش - اضافه وزن دوران بارداري
هفت – مراقبت ازپوست در دوران بارداري

هشت - بارداري و بهترين احساسات

نه - راههاي سورپريز کننده ي زيبايي در دوران بارداري

ده - آنچه هر زن باردار بايد بداند
یازده - هنگام زايمان اضطراري چه بايد کرد؟
دوازده - زايمان طبيعي يا سزارين
سیزده – بارداری ناخواسته

 

بخش دوم - نقش پدر در دوران بارداري
پدری کردن نسبت به کودک قبل از تولد یک -
دو - شما در دوران بارداری همسرتان احساسات مختلفی را تجربه میکنید
 سه - هشت راه براي پدر بهتري بودن
چهار - چند موضوع هراس آوربراي نو پدرها
پنج - چندنکته براي نوپدرها

 

بخش سوم – بخش تجربی تحقیق

سخنان تني چند از مادران گروه

 


منابع بخش اول:

یک - بهداشت باروري

برگرفته از بولتن مراکز بهداشتي درماني

دو - عوارض احتمالي بارداري
در ابتداي مقاله موجوده
سه - کدام علائم را در دوران بارداري نبايد سرسري گرفت
در ابتداي مقاله موجوه
چهار - تغييرات پستانها در دوران حاملگي
http://www.babycenter.com/pregnancy/pregnancybeauty/index
پنج - تغذيه دوران بارداری
http://www.mortezavy.com/no1/Mothers_Befor.htm

شش - اضافه وزن دوران بارداري
 نويسنده مقاله اضافه وزن در دوران بارداري خانم مريل كيپ- مترجم خانم سلما درباني
هفت - مراقبت ازپوست در دوران بارداري
هشت - بارداري و بهترين احساسات
looking and feeling great during pregnancy

نه - راههاي سورپريز کننده ي زيبايي در دوران بارداري؟
ده - آنچه هر زن باردار بايد بداند
http://www.zanan.co.ir/life/000301.html

یازده - هنگام زايمان اضطراري چه بايد کرد؟

كتاب راهنماييهاي پزشك براي دوران بارداري
نويسنده: پروفسور ويليام برچ
ترجمه: سعيد سعيديان
موسسه نشر جهان دانش

دوازده - زايمان طبيعي يا سزارين
فرار از درد و نشستن بر كشتي ترديد - آزاده محمد حسين

سیزده - بارداري ناخواسته
http://medical.persianblog.ir/1381_6_medical_archive.html


منابع بخش دوم
یک - پدری کردن نسبت به کودک قبل از تولد و
  شما در دوران بارداری همسرتان احساسات مختلفی را تجربه میکنید
منبع:نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
دکتر ویلیام سیرز

 

گردآورندگان: ندا-عسل صبا-الهام-شهرزاد-آزيتا

ناظر تحقیق : مهناز

 

  
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ تیر ،۱۳۸۳