کودک توقع توجه بیش از حد دارد-قسمت آخر

به کودک خود کمک کنید استقلال کسب کند.
اگر کودک شما احساس ناامنی می کند و نیازمند آن است که بیاموزد که چگونه مستقل عمل کند:
•استقلال کودک را شکل دهید و تقویت کنید.
اگر کودک عادت داشته است که به طور مداوم به دست و پای شما بپیچد و مانع از انجام کارتان شود، در صورتیکه یکبار صبر کرد که شما کارتان را تمام کنید یا منتظر شد که نوبتش برسد او را تحسین کنید. به کودک بگوئید مثلا 5 دقیقه دیگر کار دارید. وقتی کارتان تمام شد با علاقه نشان دادن به سوال کودک به او پاداش بدهید. از یک ساعت زنگ دار (تائید) استفاده کنید تا کودک بداند چقدر باید منتظر شود. در ابتدا باید با چند دقیقه شروع کنید و به تدریج زمان انتظار را طولانی کنید تا کودک بیاموزد که چگونه صبر کند.
•از نمودار و پاداش استفاده کنید.ببینید کودک در چه هنگامی بیشتر به دنبال جلب توجه شماست. مثلا موقع درست کردن غذا یا زمان که مهمان دارید یا قبل از خواب. در آن زمان خاص یک سرگرمی برای او در نظر بگیرید و بگوئید در ازای تنها بازی کردن در آن زمان ، امتیاز کسب خواهد کرد. سپس با امتیازهائی که به دست میاورد میتواند وقت شما را بخرد. برای مثال با هم به سینما بروید، با هم بازی کنیدو......
•دفترچه ای برای رفتاریهای خوب داشته باشید و در آن یادداشت کنید که کودک چه کارهای خوبی را در روز انجام داده است.ابتدا کودک را برای کارهای خوبش تحسین کنید یا به او پاداش دهید و سپس مطالب دفترچه را برای دیگر اعضای خانواده بخوانید.
•کودک را با فعالیتهایی که که نیازمند کمک والدین نباشد آشنا کنید.کاری را انتخاب کنید که کودک بتواند به تنهائی انجام دهد مثل ورزش و نقاشی و...
•گاهی کودک به این علت به توجه شما نیاز دارد که ترسیده و یا نگران است. در این موقع به آنچه کودک میخواهد بگوید، گوش کنید.

به واکنش ها پاسخ دهید.
در صورتی که احساس نیاز به توجه به علت واقعه خاصی است ف باید برخورد ویژه ای با این احساس داشته باشید
•افراط نکنید.هر قدر هم کودک واقعا به توجه نیاز دارد به او توجه کنید؛ ولی بکوشید توجه را از حد نگذرانید.گرایش کودک به توجه اضافی از جانب شما معمولا رفع میشود ،فقط به زمان نیاز دارد.
•اگر اتفاق غیر معمولی قراراست بیفتد، کودک را از قبل آماده کنید. به او بگوئید چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد. ولی به کودک اجازه دهید احساساتش را بیان کند و بگوید که نگران است ، حسودی میکند ، خوشحال است ، غمگین است و یا ......
•از روشهای کسب آرامش استفاده کنید.به کودک کمک کنید بجای وابستگی به شما ، به خودش متکی باشد.

منبع : کتاب «چگونه با کودکم رفتار کنم»
سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٢