کودک توقع توجه بیش از حد دارد-قسمت دوم

وقتی کودک طلب توجه نمی کند، به او توجه زیادی بکنید.
اگر کودکتان توقع توجه بیش از حد از شما دارد فقط هنگامیکه کنترل اوضاع را در دست دارید به او توجه کنید. به عبارتی وقتی به کودک توجه کنید که از شما توجه نمی خواهد.او را برای رفتار درستش تحسین کنید تا اعمال درست کودکتان تقویت شود.
•زمانی را به کودکتان اختصاص دهید.هر روز به هر یک ار کودکانتان به صورت جداگانه و انحصاری توجه کنید.حتی اگر به هر کودک بیش از چند دقیقه بیشتر نرسد. هنگام غذا خوردن و به ویژه رختخواب رفتن مواقع خوبی برای این کار هستند، ولی مهم این است که کودک بداند شما همیشه در کنار او و مراقب او هستید،زمان بذل توجه شما چندان اهمیتی ندارد. اگر کودک به طور منظم از شما توجه ببیند،احساس امنیت خواهد کرد و خواهد فهمید که حامی و پشتیبان دارد.
•اگر شما موقعی که کودک با شما کار دارد وقت ندارید، میتوانید روی یک برگه بنویسید:«با این برگه مامان باید یک ربع وقتش را به من اختصاص دهد.» و برگه را به کودک بدهید و به او معنای نوشته را توضیح بدهید تا او بداند که چه زمانی میتواند این برگه را رو کند.اگر کودک کوچک شما باید برای اینکه به او بپردازید صبر کند، ساعت زنگ داری را تنظیم کنید تا وقتی ساعت زنگ میزند کودک دریابد که وقتش رسیده که به سراغ شما بیاید.وقتی او در حال انتظار است، ازاو بخواهید برای زمانی که در حال انتظار است برنامه ریزی کند.


اگر هنوز توقع توجه بیشتری دارد....
اگر احساس میکنید که نیازهای عاطفی کودکتان را برآورده کرده اید و اطمینان دارید که هر چه در توان دارید برای کودک انجام داده اید؛ ولی کودک هنوز از شما توقع دارد بیش از پیش به او توجه کنید،در این هنگام باید موقعیت خود را دوباره ارزیابی کرده و از روشهایی برای کاهش تقاضاهای کودک استفاده کنید.
•خواسته های کودک را نادیده بگیرید.فرض کنید همین الان سارا کوچولو را از مدرسه آورده اید و وقت کافی برای او گذاشته اید و به اندازه کافی به او توجه کرده اید و اکنون با کودک دیگرتان صحبت میکنید.سارا مرتب صحبت شما را قطع میکند و انتظار دارد فقط به او گوش دهید .این حرکت سارا را نادیده بگیرید.وقتی سارا گریه و زاری و خواهش و تمنای خود را قطع کرد، کمی به او توجه کنید و بگوئید:«سارا،البته که من نقاشی تو را دوست دارم،کجا یاد گرفتی؟» در واقع با این رفتار به او میاموزید که باید صبرکند تا نوبتش برسد و او باید دریابد که شما به خودش و کارهایش علاقه دارید.
•از روش سوزن گرامافون گیر کرده استفاده کنید.اگر بی اعتنائی با روحیه شما سازگار نیست راه حل دیگری هم وجود دارد. برای مثال شما به اندازه کافی بعد از ناهار با ناتالی بازی کرده اید و حالا میخواهید کمی روزنامه بخوانید.شما به ناتالی گفته اید که تا شما مشغول مطالعه میشوید کمی نقاشی کند؛ ولی او هر چند دقیقه یکبار می آید و میگوید:«ببین!» به او بگوئید که تمام نقاشی های او را وقتی روزنامه خواندنتان تمام شد خواهید دید و از آن لحظه به بعد،پاهایتان را رویهم بیاندازید و به کارتان مشغول شوید و اصلا به او نگاه نکنید.هر بار از شما میخواهدبه نقاشی اش نگاه کنید،بگوئید:«وقتی کارم تمام شد.» و پاسخ خود را عوض نکنید. مهم نیست چند بار این وضع تکرار شود، ولی شما باید همان جمله را تکرار کنید.وقتی خواندن روزنامه تمام شد،رو به ناتالی کنید و بگوئید :«حالا کارم تمام شده،بذار ببینم چی کشیدی؟»

ادامه دارد.....
منبع : کتاب «چگونه با کودکم رفتار کنم»
سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ خرداد ،۱۳۸٢