کودک توقع توجه بیش از حد دارد - قسمت اول

همه مردم به توجه نیاز دارند و هر کسی از اینکه مورد توجه قرار گیرد، خشنود میشود؛ ولی بعضی از کودکان به طور مداوم از شما توجه میخواهند . به طوریکه هر چقدر هم به آنها توجه کنید باز انتظار توجه بیشتری از شما دارند.
چرا چنین میشود؟! اغلب کودکی که تشنه توجه و محبت است به اندازه کافی از جانب یکی از والدین خود مورد توجه قرار نگرفته است. البته قضاوت در مورد مقدار توجه کافی، مشکل است؛ ولی کودک باید احساس کند که پدر یا مادرش وقتی به آنها نیاز دارد پیش او خواهند بود و این احساس باید به صورت طولانی، منظم و هر روزه در کودک ایجاد شود. بعضی دیگر از کودکان به این دلیل انتظار توجه بیش از حد دارند که احساس ناامنی میکنند و بیش از اندازه وابسته اند. این وابستگی ممکن است موقتی باشد. برای مثال : به علت مرگ یکی از اقوام ، بیماری ، طلاق ، به دنیا آمدن خواهر یا برادر و یا مشکلی در مدرسه یا با دوستان . همچنین ممکن است این وابستگی دائمی تر باشد؛ زیرا در این حالت پدر و مادر این وابستگی را با ابراز محبتهای بی موردشان تشدید کرده اند.اگر والدین بدون چون و چرا از خرده فرمایشات کودک پیروی کنند ، کودک بسرعت خواهد آموخت که همیشه انتظار داشته باشد به خواسته هایش عمل شود. «مامان اینو نگاه کن.»،«بابا با من بازی کن.»، «بابا ، این کارو بکن.»، «مامان اون کارو بکن.»
اگر کودک توقع دارد بی وقفه ، بی پایان و منحصرا به او توجه کنید ، این حالت نباید و نمی تواند باقی بماند.
کلید فائق آمدن بر این مشکل این است که بدانیم، «کی»و«چگونه به کودک توجه کنیم».
وقتی کودک طلب توجه نمی کند به او توجه زیادی بکنید.
اگر هنوز توقع توجه بیشتری دارد.
به کودک کمک کنید استقلال کسب کند.
به واکنش ها پاسخ دهید.
«
مطلب بعدی اختصاص به تشریح موارد فوق دارد.سمیرا»


منبع: کتاب «چگونه با کودکم رفتار کنم»   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٢