بددهنی و فحش دادن – قسمت سوم(آخرین قسمت)

جایگزین های مناسب را به کودک بیاموزید.
برای کودکتان توضیح دهید که وقتی کسی به او ناسزا میگوید در واقع فقط یک حرف ناجور شنیده و حرف نمی تواند به انسان آسیبی برساند. کودکتان را طوری آماده کنید که بتواند برخورد درستی داشته باشد . وقتی فحش می شنود ، درست عمل کند و خودش هم به کسی فحش ندهد.
•در مورد فحش با کودک صحبت کنید. به کودکتان بگوئید که فلان فحش یا فلان عبارت توهین آمیز دقیقا چه معنائی دارد و چرا نباید از آن استفاده کند.همچنین به او بگوئید چرا آن عبارت خاص میتواند احساسات دیگران را جریحه دار کند. بسیاری از مواقع خود کلمه یا عبارت معنای بدی ندارد ولی در عرف بکار بردن آن توهین آمیز است.
•روشهای جایگزین را به کودک بیاموزید. به کودکتان بیاموزید که چگونه به جای فحش دادن به کسی احساساتش را نسبت به مخاطبش بیان کند . برای نمونه :«به جای اینکه به جسی بگوئی بیشعور ،براش توضیح بده که از دستش عصبانی هستی؛ چون جلوی دوستانت تور رو مسخره کرده».
•با کودک 5 یا 6 سالتان نمایشی ترتیب دهید و در ضمن اجرای آن به او بیاموزید که رفتار درستی داشته باشد و از فحش دادن بیزار شود. به کودک یاد دهید که به فحش های دیگران اعتنائی نکند. اگر نمیتواند بی اعتنا باشد، به او یاد دهید چگونه به دوستانش نشان دهد که از آن فحش ها خوشش نمیاید.برای مثال:«اگر بهم فحش بدی باهات بازی نمی کنم.»
•کودک را به استفاده از واژه های دیگر ترغیب کنید.کودک شما به واژه هایی نیاز دارد که از آن طریق عصبانیت یا احساسات شدیدش را بیرون بریزد. او را تشویق کنید که بجای استفاده از واژه ها و عبارتهای توهین آمیزکه ممکن است او را به دردسر بیاندازد از جمله هائی استفاده کند که ناراحت کننده و رکیک نیستند. به کودکتان بگوئید اشکالی ندارد وقتی تنهاست از فحش استفاده کند ، یا اینکه میتواند فحش را در ذهنش بگوید. به او کمک کنید کلمه های بی ضرر را برای گفتن ،انتخاب کند.کودکی را میشناختیم که از خودش واژه های بی معنائی اختراع کرده بود و در هنگام عصبانیت بکار میبرد.
•در صورت درست صحبت کردن کودک او را تحسین کنید. به کودکتان نشان دهید که وقتی درست و مودبانه حرف میزند، چقدر از او راضی هستید.اگر آلیسون از مارک عصبانی است و به جای فحش دادن به او میگوید:«مارک من واقعا از دستت عصبانی هستم. اسباب بازی منو بده وگرنه به مامان میگم». به او نشان دهید که بسیار خوب حرف زده و شما از رفتار او خوشتان میاید.

پیامدهای منفی را به کار بگیرید.
اگر کودکتان پس از بکار بستن روشهای بالا ،هنوز به فحش و ناسزا و به کار بردن حرفهای رکیک ادامه میدهد، از پیامدهای زیر استفاده کنید.
•از محرومیت موقت (اخراج) استفاده کنید. اگر کودک با وجود اینکه برای او توضیح داده اید که نباید ناسزا بگوید به طور مداوم چنین میکند از این روش استفاده کنید.اطمینان یابید که کودک میداند هر بار که فحش بدهد باید به مکان مخصوص اخراج برود.
•بعضی امتیازها را پس بگیرید. اگر این وضعیت ادامه یافت، بعضی امتیازهائی را که قبلا به کودک داده اید از او بگیریدو فقط زمانی آن ها را به او برگردانید که رفتارش درست شده باشد.
•کاری کنید که کودک در مقابل رفتار نادرستش مجبور باشد تاوان بدهد.روشی برای جریمه و تاوان پایه ریزی کنید و از آن بعنوان پیامدی برای به کارگیری واژه های نامناسب استفاده کنید. برای مثال میتوانید با هر فحش که کودک به کار میبرد مقداری از پول توجیبی او کم کنید. همچنین میتوانیداو را مجبور کنید مثلا یک صفحه را با جملهَ :«من قول میدهم دیگر فحش ندهم.» پر کند.

سمیرا
پيوست : دوستان لطفا نظر شخصی خودتان را بخصوص در مورد قسمتی که زيرش خط کشيده شده است بنويسيد.آيا از نظر شما که کارشناس مسائل کودک نيستيد اين روش جائز است؟   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢