بددهنی و فحش دادن – قسمت دوم

الگوی خوبی باشید
از همان ابتدا به کودکتان نشان دهید گه چه موقع هائی حرفهای ناجور زده و یا کلمه نامربوطی را به کار برده است.در عین حال ، از بدو تولدکودک ، کلمه هائی را که بکار میبرید با دقت انتخاب کنید.
•برای کودکتان الگوی خوبی باشید.کودکان از والدین خود تقلید میکنند.بنابراین طوری رفتار کنید که از کودکتان انتظار دارید. اگر شما دشنام بدهید و ناسزا بگوئید، آن ها هم چنین کاری خواهند کرد.آنها درک نمیکنند چرا شما میتوانید فحش بدهید ولی آنها مجاز نیستند. اگر شما هنگام عصبانیت به حد انفجار میرسید و نمیتوانید خودتان را کنترل کنید،انتظار نداشته باشید که کودکتان بتواند.
•از ناسزا گفتن پرهیز کنید. به کودکتان برچسب " ننر" و" خنگ" یاهر وازه دیگری از این قبیل نزنید و او را با این عناوین صدا نکنید چون با این کار کودک نه تنها یاد میگیرد که افراد دیگر را با چنین عناوینی صدا کند بلکه باورش میشود که" ننر" یا " خنگ" است.

بیش از حد به بددهنی یا ناسزا گفتن توجه نشان ندهید.
توجه بیش از حد به این رفتارها باعث میشود که کودک، به این اعمال زشت ترغیب شود.بیش از حد واکنش نشان ندهید. به کودکتان به طور خیلی جدی و با قدرت بگوئید که اصلا دوست ندارید او چنین کلماتی را که مناسب شخصیت او نیست به کار ببرد؛ ولی اگر به شدت واکنش نشان دهید چه با ترساندن؛ چه با خندیدن به این حرفها، ممکن است او را برای دشنام دادن انگیزه دارتر کنید.این مطلب به ویژه در مورد بچه های خیلی کوچک صادق است که می پندارند به کار بردن بعضی کلمات نوعی بازی است، در حالی که اصلا معنای آن را نمی دانند.
•به کلمه های بی ضرر ، بی اعتنائی کنید. بعضی کلمات فقط بی معنی و احمقانه اند و بهترین برخورد ، نادیده گرفتن و توجه نکردن به آن هاست. البته بکارگیری کلمه های زشت و ناسزا نباید نادیده انگاشته شود؛ چون به کار بردن آنها میتواند در خارج از منزل برای کودک دردسر ایجاد کند.
•وقتی کودک شما یک کلمه "بد" به کار میبرد، بیخود جیغ و داد نکنیدو ادای شوکه شدن در نیاورید.بی تردید شما قبلا آن کلمه را شنیده بودید.اگر شما با بکار بردن یک کلمه خاص ، همچون سیب ممنوع حضرت آدم رفتار کنید ،کودک ممکن است حتی در بکار بردن آن کلمه حریص تر شود.

ادامه دارد.....
سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢