ده راه کمک به نوجوانان برای افزايش انضباط فردی

ده راه كمك به نوجوانان براي افزايش انظباط فردي

يك . به آنها كمك نكنيد شاهد به مخمصه افتادن نوجوانان بودن سخت است ؛ اما بدتر از آن كمك به نوجواناني است كه نمي توانند مسئوليت اعمال خود را به عهده بگيرند و گليم خود را از آب بيرون بكشند و هميشه منتظرند تا پدر و مادر به ياري آنها بشتابند . اين كار وقتيكه آنها كوچكتر هستند و پيامدهاي كارهايشان جديت كمتري دارد بسيار آسانتر است . اگر يك بچه كلاس پنجمي تغذيه نهارش را فراموش كند و مجبور شود از تغذيه همكلاسيهايش استفاده كند بسيار بهتر است از اينكه يك دانش آموز اهميت كمتري از اين دارد كه دبيرستاني مقاله درسي اش را در روزي كه بايد آنرا تحويل دهد در خانه جا بگذارد . اگر شما هميشه به فرزندتان بردن غذا يا كتابهايشان و غيره را ياد آوري مي كنيد در اين صورت نبايد وقتي نوجوان شما به خانه تلفن مي كند تا برايش ساك ورزشي يا مقاله تحقيق علوم را ببريد زياد متعجب نشويد . مي بينيد كه چقدر مشكل به نظر مي رسد چون شما نمي توانيد هميشه براي كمك به فرزندتان در دسترس او باشيد ؛ پس بگذاريد تا دير نشده خودش اين را بياموزد و ياد بگيرد به كسي متكي نباشد

دو . بتدريج كارها را به خود آنها واگذار كنيد به نظر من اين گفته كه نقش والدين كم كم براي بچه ها كمرنگ مي شود صحيح است . هنگاميكه نوجوان بالغ مي شود ؛ شما نقش خود را از پدر و مادر و مشاور به يك دوست تغيير مي دهيد . انجام اين كار به صورت تدريجي بسيار آسانتر است . اين كار را از وقتيكه آنها خيلي كوچك هستند شروع كنيد و بگذاريد در مورد لباس و غيره خودشان تصميم گيري كنند . با اين روش آنها از سنين كم تصميم گيري را تجربه مي كنند

سه . بگذاريد نتايج اعمال خود را ببينند و از اين راه تجربه كسب كنند اين كار را در مواقعي كه امكان دارد و البته براي آنها خطرناك نيست انجام دهيد . ممكن است براي شما كاملا واضح باشد كه نوجوان شما نمي تواند يك انشا را 2 ساعته در عصر جمعه تمام كند اما غر زدن به او سراسر هفته براي انجام بموقع اين كار فقط شما را بد اخلاق جلوه مي دهد . چرا نمي گذاريد خودش تجربه كند كه تمام شب بيدار ماندن براي انجام دادن تكاليف چقدر بد است

چهار . يادر آوري شما بصورت يك كلمه اي باشد نوجوانان به حواس پرتي و نشنيدن خصوصا غر زدن والدين خود شهرت دارند . گفتن يك كلمه مثلا : آشغالها بسيار موثرتر از پنج دقيقه سخنراني در مورد اهميت مسئوليت پذيري يا تكرار كارهاي روزمره اي كه وقتي شما در سن او بوديد انجام مي داديد است . آنها پس از گفتن اولين كلمه بقيه را نشنيده مي گيرند ؛ بنابراين بهتر است اين نكته را در نظر داشته باشيد

پنج . براي موارد كم اهميت به آنها اطمينان كنيد و بگذاريد رشد كنند ميل به قابل اعتماد بودن جزو طبيعت انسان است . بنابراين به نوجوانان نشان دهيد كه به آنها اطمينان داريد و اين كار را با دادن فرصتهايي به آنها براي اثبات قابل اطمينان بودن آنها انجام دهيد . اگر نوجوان شما در گذشته نشان داده كه قابل اطمينان نيست ؛ اين شانس را مجددا و با شروع از كارهاي كوچك و بعد كارهاي مهمتر به او بدهيد

شش . شوخ طبعي خود را حفظ كنيد و خيلي جدي نباشيد اگر نوجوان شما فكر مي كند كه شما خسيس ترين والدين دنيا هستيد ؛ ناراحت نشويد . من هميشه به فرزندانم مي گفتم كه در مدرسه خسيس ها شاگرد اول بودم . اين را با طعنه نمي گفتم بلكه با لبخند و لحني گرم بيان مي كردم . بطوريكه اين پيام را القا مي كرد كه من خسيس هستم به هيچ وجه يك توهين نيست

هفت . به آنها مرتب مسئوليت بدهيد اداره يك خانه مستلزم تلاش گروهي خانواده است و فرقي ندارد كه والدين تمام وقت در خانه باشند يا نباشند . با محول كردن كارهاي مهمي كه نقش زيادي در رفاه خانواده دارد اين احساس را به نوجوان بدهيد كه بازيكن مهمي در اين تيم است

هشت . در مورد هر چيزي جنگ و جدل نكنيد سنين نوجواني دوران احساساتي عمل كردن است . از هر مسئله كوچكي مشكلي جدي نسازيد . مسائل واقعا مهمتر را از مسائل ديگر جدا كنيد و نگران مسائل كم اهميت نباشيد

نه . روي درست انجام دادن كارها تكيه كنيد بچه ها و نوجوانان شيوه اي عمومي براي فرار از كارهاي روزمره دارند و آن اينستكه آنقدر بد و سرسري آن را انجام دهند كه ما تسليم شويم و فكر كنيم اگر خودمان آنرا انجام دهيم آسانتر و بهتر است . ولي تسليم نشويد و كلاه سر خودتان نگذاريد ! به نوجوان كار را همانطور كه انتظار داريد انجام شود بياموزيد و پافشاري كنيد كه آن كار بايد همانطور كه گفتيد صورت بگيرد يا در غير اينصورت بايد دوباره انجام شود اين كار احتمالا به 6 هفته كشمكش و بازبيني كارهاي انجام شده نياز دارد اما آنها سرانجام ياد مي گيرند كه يك بار انجام صحيح يك كار آسانتر از ده بار تكرار آن است

ده . هميشه عشق خود را بدون قيد و شرط نثار آنها كنيد ما بايد احساس دوست داشتن و انتخاب آگاهانه نشان دادن عشق و محبت را از هم جدا كنيم . ما نمي توانيم هميشه احساس دوست داشتن را داشته باشيم ؛ اما نوجوان ما نياز دارد بداند كه ما او را دوست داريم و پشتيبان او هستيم و مهم نيست ميزان آن چقدر باشد . محبت جايزه اي براي درست انجام دادن يك كار نيست بلكه هميشگي بوده و نشانه پذيرفته شدن از طرف خانواده ما مي باشد چه در زمانيكه همه چيز خوب پيش مي رود و چه وقتيكه نقاط ضعف و عيوب ما آشكار مي شوند

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

برگرفته شده از :
ايران نياز

بامهر:مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳۸۱