انتخاب مهد کودک - قسمت اول

اگر فکر میکنید بایستی کودکتان وارد مهد کودک یا آمادگی شود غیر از تحقیق در مورد روش تعلیم و تربیت و رسمیت هر گروه ، مسئولیت سنگینی نیز از نظر پرس و جو در مورد موسسات موجود و معلمین آنها بر عهده شماست. برای این امر لازم است حداقل یک بار بعنوان بازدید کننده ، مهد کودک را از نزدیک ببینید و با مدیر و یا مربیان یا هر دو گفتگو کنید تا تصوری از محیط و سبک اداره آن به دست آورید. از آنجا که قبل از انتخاب کردن بایستی از چند جای مختلف بازدید کنید از فهرست زیر به عنوان راهنمائی برای آنچه باید به دنبال آن باشید، استفاده کنید.

مربیان
•چند مربی دارد؟
•آیا به نظر میرسد مربیان کودکان را دوست دارند؟
•مربیان چه مقاصد، اهداف و غایتهائی را برای کودکان در نظر گرفته اند؟
•تحصیلات آموزشی مربیان چگونه است؟
•آیا مربیان تجربه مادر بودن را دارند؟
•اگر دارند آیا بچه هایشان به همان مهد یا آمادگی می آیند؟
•ایا با مربیان رابطه دوستی یا عاطفی دارید؟
•ایا از اینکه کودک خود را به دست مهد کودک و مربیان آن بسپارید احساس خوشحالی میکنید؟

محیط و جو کلی
•چند کودک در آنجا وجود دارد؟
•محیط آن چگونه است؟
•آیا جو آرام به نظر می رسد یا شلوغ و آشفته است؟
•آیا بی خطر به نظر می رسد؟
•آیا سیستم گرم کننده مناسب است؟
•آیا تلاشی برای جذابیت بخشیدن به مهد یا آمادگی و پیرامون آن به عمل آمده است؟
•برنامه آموزشی آن چگونه است،آیا دارای نظم خاصی است و چهارچوبی را مهیا می کند که در آن امکان مقداری آزادی عمل همراه با برخی فعالیتهای رسمیتر وجود داشته باشد؟
•آیا نشانه هایی از اینکه کودکان از آموزش خواندن، کار کلاسی و کتابهای تمرین برخوردار خواهند بود به چشم می خورد؟
•آیا فکر می کنید آنها با بازیها و اسباب بازیهای تخیلی موافقند و آن را تشویق میکنند؟
•آیا کودکان هر روز امکان بازی کردن در محیط خارج را پیدا می کنند؟
•تجهیزات محیط خارج از مهد یا آمادگی چگونه است؟
•آیا اثری از تلویزیون (که نکته منفی محسوب میشود) به چشم میخورد؟
•آیا کامپیوتر ساده دارند؟(بهتر است در مورد کودکان خردسال از آن استفاده نکنند.)
•آیا فعالیتهای هنری مثل وسایل ساده موسیقی، نقاشی، بازی با شن ، وسایل آب بازی و لباسهای نمایشی(برای دکتربازی و غیره ) انجام میشود؟
•در طول روز چه مقدار از موسیقی استفاده می شود؟
•کودک تا چه اندازه امکان گوش دادن به موسیقی از روی نوار یا دیسک را دارد؟
•آیا بازیهای خواندنی و حرکتی انجام میشود؟

منبع : کتاب «همه کودکان تیزهوشند اگر ......»
نويسنده : دکتر ميريام استاپرد
مترجم : دکتر سهراب سوری

سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢