تک فرزندی ـ قسمت دوم

کودکانی که تک فرزند هستند به سختی قادرند رفتاری متفاوت از والدين خود داشته باشند لذا سن بلوغ برای اين کودکان بسيار دردناک است زيرا احساس مستقل بودن در سنين بلوغ تقويت ميشود و برای آنها بسيار دشوار است که :
ـ عليه رفتار دوران کودکی خود عصيان کنند.
ـ از جلب رضايت والدين و اطاعت از آنها سرپيچی کنند.
ـ در مقابل والدين مقاومت کنند.
ـ شخصيتی داشته باشند که والدين شان را آزرده ميسازد.
ـ از والدين خود جدا شوند و با دوستان خود زندگی کنند.
ـ آزادی بيشتری را طالب شوند که والدين حاضر نيستند به آنها اعطاء کنند.
گاه اين کشمکش های روانی به حدی است که کودکان سعی ميکنند تا برای جلب رضايت والدين رفتارهای دوران بلوغ را به تاخير بيندازند.
تقلید کودکان تک فرزند از والدین خود انگیزه ای بسیار قدرتمند است از این رو والدین باید به این موضوع توجه کرده و بکوشند که فشار وارده بر فرزندشان را کاهش دهند. به پیشنهادهایی در این زمینه توجه کنید:
*اگر فرزندتان از شما تقلید کرد او را بیش از حد تحسین نکنید.(آفرین ! تو این کار را مثل ما انجام دادی).
* اگر فرزندتان رفتاری متفاوت از شما داشت به او انتقاد نکنید.(من نمیدانم تو چطور از این موسیقی پرهیاهو لذت می بری؟!).
* اگر فرزندتان دچار اشتباه يا بدرفتاری شد او را طرد نکنید.(اگر به این رفتارت ادامه دهی٬ جایی در خانواده ما نداری).
*هيچ گاه شخصيت فرزندتان را خرد نکنيد و او را به رقابتی فرا نخوانيد که به شکست او منجر شود(زودباش! اگر جرات داری مرا بزن!).
* کاری نکنيد که فرزندتان تصور کند علاقه شما به او منوط به اطاعت او از شماست.(ما دوستت داریم و این علاقه به این که از ما اطاعت کنی یا خیر ٬ارتباطی ندارد).
* به استقلال شخصيت فرزندتان احترام بگذاريد.(آفرین ٬ تو خودت این کار را انجام دادی).
* به فرزندتان توضيح دهيد که اختلاف شخصيت او با شما به دليل برخی ويژگيهايی است که او دارد و شما فاقد آن هستيد.(تو به ما کمک میکنی که چیزهای تازه ای بیاموزیم).
*اگر فرزندتان ۹ يا ۱۰ ساله است٬ رويارويی او با شما طبيعی است . بچه ها در چنين سنی دوست دارند مستقل باشند و ميخواهند وقت خود را با دوستانشان سپری کنند٬ حتی اگر والدين آنها علاقه ای به اين استقلال نداشته باشند.

منبع : کتاب کليدهای تربيتی برای والدين تک فرزند
نويسنده : دکتر کارل پيک هارت
مترجم : دکتر مسعود حاجی زاده

سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٢