مکيدن شست ـ عادتی سخت برای ترک کردن (قسمت سوم)

زمان مناسب برای ترک اين عادت

متخصصين عموما بر اين باورند که ۵ سالگی سن ايده آلی است که به بچه کمک کنيم تا عادت مکيدن را کنار بگذارد. بيشتر کودکان ۵ ساله مفاهيم لازم برای ترک موفقيت آميز اين عادت را درک ميکنند و عواقب ناشی از اين عمل خود را متوجه ميشوند (که مکيدن انگشت شست ممکن است باعث پيش آمدگی دندانها شود) و نيز قادر به کنترل بيشتر رفتار خود هستند. به علاوه در ۵ سالگی کودکان دندانهای شيری خود را از دست ميدهند و دندانهای دائمی - که نسبت به جابجا شدن در اثر مکيدن شست آسيب پذيرترند - شروع به در آمدن ميکنند.

بهترين روش برای ترک اين عادت:
۱- اجتناب از زمانهای پردغدغه و تنش زا : اگر کودک تازه شروع به مدرسه رفتن کرده است٬ به تازگی صاحب برادر و يا خواهر شده است و يا در موقعيت ترديدآميزی قرار دارد چند ماه صبر کنيد.
۲- با هم گپ بزنيد. خيلی آهسته و با صدای آرام از او بپرسيد که احساس خود را در مورد مکيدن شست با شما در ميان بگذارد. بسياری از بچه ها در اين سن در مورد احساسات خود در باره اين عادت سردرگم هستند. به اتفاق هم به یک آینه نگاه کنید و تفاوت بین حالتهایی که شست کودک در دهانش است و زمانیکه لبخند میزند را به او گوشزد کنید و چنین توضیح دهید:«بسیاری از بچه ها واقعا دوست دارند که شستشان را بمکند ولی این کار باعث میشود که دندانهایشان خم شده و به جلو رانده شود». به بچه ها بگوئید که ترک این عادت برای هیچکس آسان نیست و به او پیشنهاد کنید که به اتفاق هم برای ترک این عادت بکوشید.
۳- مثبت باشید: نق زدن ٬ سخنان نیش دار گفتن و یا تهدید کردن کودک باعث اضطراب بیشتر وی در مورد مکیدن و احتمالا ادامه آن میشود. به جای گفتن:«وقتی تو شستت را میک میزنی مانند یک بچه کوچولو به نظر میرسی» بگوئید:«من نگرانم که مبادا مردم تو را مسخره کنند».
۴- بستن انگشت : اجازه دهيد بچه خود نوع بانداژ مورد علاقه اش را انتخاب کند و با آن انگشتش را تمام مدت بپيچيد. دکتر ميلتن برگر ميگويد :«اینکار ممکن است احساس بچه را نسبت به مکیدن عوض کند.»
۵- به او هديه بدهيد: بکمک يکديگر يک تقويم «شست-آزاد» مخصوص درست کنيد و هر زمان که از خوردن شستش امتناع میکند به او ستاره های چسباندنی يا خوراکهای کوچک بدهيد. در پايان سه هفته او مکيدن شست را کنار خواهد گذاشت.
۶- استفاده از مايع تلخ کننده را کنار بگذاريد: ممکن است والدين شما سعی کرده باشند که از ماليدن مايعات بدمزه روی انگشت شما برای ترک عادت مکيدن استفاده کرده باشند اما اکنون متخصصان اين روش را توصيه نميکنند.FDA اين قبيل مواد را کاملا بی خطر نمی داند.

سعی کنید نسبت به اين وضعيت کاملا آرام و خوش بين باشيد. در پی يافتن فعاليتهايی باشيد که دستهای کودک شما را مشغول نگهميدارند ٬ به او خوراکهای ته بندی سالم ویا يک شيشه آب با نی که در مواقع ضروری آنرا جايگزين مکيدن انگشت کند بدهيد. تا شما به خودتان بياييد کودکتان اين عادت را کنار گذاشته است .

منبع : سايت www.parents.com
ترجمه : سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٢