تک فرزندی ـ قسمت اول

مقدمه

سالهاست که تعداد والدين تک فرزند رو به افزايش است زيرا:
۱- تامین هزینه خانواده های پرجمعیت دشوارتر است.
۲-والدین به راحتی میتوانند تربیت فرزند خود را تحت کنترل داشته باشند.
۳-همه در باره افزایش جمعیت نگرانند.
۴-برخی والدین مایل نیستند با مشکلاتی که ممکن است میان فرزندان ایجاد شود روبرو شوند.آنان از پیچیده شدن مسائل خانوادگی که بر اثر چند فرزندی پدید میاید ٬ اجتناب میورزند
۵- برخی والدین احساس میکنند که فرزند کمتر آرامش زندگی خانوادگی را بیشتر خواهد کرد.
۶-برخی از افراد در سنین بالا ازدواج میکنند ٬ لذا فرصتی برای داشتن چند فرزند ندارند.
۷- برخی زوجها پیش از آنکه فرزند دومی داشته باشند ٬ از یکدیگر جدا میشوند.
۸- برخی والدین یک فرزند را کافی میدانند.

منبع : کتاب کلیدهای تربیتی برای والدین تک فرزند
نویسنده : دکتر کارل پیک هارت
مترجم : مسعود حاجی زاده

سمیرا

  
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٢