مکيدن شست ـ عادتی سخت برای ترک کردن (قسمت اول)

مقدمه

اگر چه تعداد زيادی از کودکان ۴ و ۵ ساله هنوز به مکيدن شستشان به عنوان يک خود تسکين دهنده متکی هستند ولی والدين آنها اغلب نگرانند که مبادا فرزندان بزرگ آنها مانند يک کودک به نظر آيند. بهر حال مداخله زود هنگام در شرايط نامناسب و يا استفاده از روشهای انتقادی برای ترک اين عادت ميتواند منجر به اخذ نتيجه معکوس گردد.
نوزادان با غريزه قوی مکيدن که لازمه تداوم حيات آنهاست متولد ميشوند و بسياری از آنها مکيدن شست را به اندازه تغذيه از سينه مادر لذت بخش می يابند. بسياری از کودکان در سن ۳ سالگی علاقه به مکيدن شست را از دست ميدهند ولی بعضی کودکان ممکن است به دلايل مختلفی در سنين ۴و ۵ سالگی هم به اين کار ادامه دهند. اين دلايل عبارتند از : کسب آرامش ٬ رفع دلتنگی و به خواب رفتن . پروفسور ری ميلتن برگر از دانشگاه ايالتی داکوتای شمالی ميگويد: «درست نیست مکیدن شست در چنین سنینی را نشانه ای از مشکلات عمیق روانی بدانیم.»
هر چند کودکان استرس های روزانه خود را با مکيدن از بين ميبرند ولی «مکیدن شست» در درجه اول يک عادت است که بهتر است معالجه شود.

منبع : www.parents.com
ترجمه : سمیرا

  
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٢