خوابیدن در کنار پدر و مادر (قسمت سوم)


احساس میکنم با توجه به روش زندگی کنونی ، خوابیدن فرزند در کنار مادر به صورت یک ضرورت در آمده است. به چند تن از مادرانی که چند ماه پس از تولد نوزاد در مورد بازگشت به کار با من مشورت میکردند، توصیه کردم شبها کنار نوزادشان بخوابند. با این کار مادر در طول شب کمبود حضور روزانه خود را جبران میکند.امتیازات خوابیدن نوزاد نزدیک یا در کنار پدر و مادر ، یکی احساس ادامه روند طبیعی زندگی در شکم مادر است و دیگری تغذیه از سینه مادر و سرانجام خوابیدن در کنار والدین است. جدا شدن از مراحل سه گانه فوق زمانی باید انجام گیرد که مادر و فرزند هر دو آمادگی داشته باشند. متخصصان خواب معتقدند زمانی که مادر و فرزند کنار یکدیگر میخوابند ، دوره خواب ، رویاها و امواج مغزی آنها بصورت هماهنگ و یکسان عمل میکنند. تجربه مهیج تر و شگفت آورتری نشان میدهد که کودکانی که کمبود وزن دارند بهتر است در کنار مادر بخوابند. این تجربه را در کتابی با عنوان "مدیریت نوزادان" چنین نقل کرده است:"حداقل در چهار هفته اول تولد و در طول زمستان و اواخر پاییز که کودکان بهتر رشد میکنند، احتمال دارد کودکانی که در کنار مادرشان میخوابند و از گرمای بدن مادر لذت میبرند سریعتر از نوزادانی که جدا از مادر میخوابند رشد میکنند. یکی از بهترین روشهای درمانی که برای نوزادان کم وزن تجویز میشود این است که در کنار مادر بخوابند".

منبع : کتاب کليدهای آرام کردن کودک ناآرام
نويسنده: دکتر ويليام سيرز

سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ فروردین ،۱۳۸٢