خوابیدن در کنار پدر و مادر (قسمت دوم)

امتیازات شراکت در خواب
1-کودکتان بهتر میخوابد- کودکان بطور معمول ساعتی یکبار از خواب بیدار میشوند.خوابیدن با افرادی آشنا و در محلی مانوس به کودکان اطمینان خاطر میدهد و باعث میشود که آنها با احساس آرامش بیشتری بخوابند و قبل از بیدارشدن از مرحله خواب سبک به خواب عمیق راحت تر تغییر حالت بدهند.
2-مادران بهتر میخوابند- والدین محترم! وقتی متوجه شوید که اگر در خوابیدن با کودک خود شریک شوید خود نیز مانند او با آرامش بیشتری به استراحت خواهید پرداخت شگفت زده میشوید. علت را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد_ همـــــاهنگی. من قبلا تاکید کردم که ایجاد هماهنگی و انطباق با کودک در طول روز بسیار مهم است.خوابیدن با کودک به شما امکان ادامه هماهنگی را میدهد، گویی مادر و فرزند دوره خواب را بهم پیوند داده اند. پس از دستیابی به هماهنگی کامل کودک و مادر با هم از مرحله خواب سبک میگذرند و به خوابی عمیق فرو میروند.
3-استفاده از روش "شراکت در خواب" علاوه بر ایجاد هماهنگی بین والدین و فرزندان به علت ترشح هورمون پرولاکتین در شیر مادر روابط عاطفی و هماهنگی هورمونی نیز بین مادر و فرزند ایجاد میشود. سه عامل مقدار پرولاکتین را در بدن شما افزایش میدهد: خواب، شیردهی و تماس با نوزاد.
4-تغذیه نوزاد با شیر مادر آسانتر است – زمانیکه مادر و نوزاد در کنار هم میخوابند و تا به این حد بهم نزدیک هستند، بدون اینکه کاملا از خواب بیدار شوند نیازهای یکدیگر را برآورده میکنند.

منبع : کتاب کليدهای آرام کردن کودک ناآرام
نويسنده: دکتر ويليام سيرز

سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ فروردین ،۱۳۸٢