خوابیدن در کنار پدر و مادر (قسمت اول)

چندین بار در روز از من میپرسند:"دکتر آیا درست است کودک در رختخواب ما بخوابد؟"و جواب من همیشه همین خواهد بود:"هر جایی که شما سه نفر (مادر- پدر و کودک) بخوابید بهترین محل است. به هر صورتی که در هر سه نفر شما احساس رضایت و خشنودی ایجاد نماید بهترین نحوه برای خوابیدن شماست."
من ترجیح میدم بجای واژه "رختخواب خانوادگی" از واژه "شریک خواب" استفاده کنم زیرا نوزاد در کنار پدر و مادر میخوابد تا زمانی که حس کند به تنهایی میتواند بخوابد. نظر به اینکه من در خانواده خود شراکت در خواب را به مدت 10 سال تجربه کرده ام لذا استفاده از این روش زیبا را به اقوام خود بارها توصیه کرده ام.این روش اکثر اوقات در مورد بیشتر افراد نتایج خوبی داشته است ولی همیشه برای همه والدین قابل استفاده نیستد.
در اینجا جدا" از پدر و مادرهای جوان میخواهم که برای خوابیدن خود و فرزندانشان روشی درست و عملی انتخاب کنند که همیشه قابل استفاده باشد. "بله خوابانیدن کودک در رختخواب مادر و پدر درست است."

جالب است که شراکت در خوابیدن وابستگیهای دیگری هم ایجاد میکند .از جمله شیر خوردن از سینه مادر. تا چند سال پیش خوابانیدن کودک در رختخواب پدر و مادر ممنوع بود.اگر کسی هم این کار را میکرد با هیچ کس در باره آن صحبت نمی کرد. هنوز هم پدر و مادران زیادی کودکشان را در بستر خود میخوابانند ولی در مورد آن به پزشک و مادر شوهر خود چیزی نمیگویند. اشکالاتی که برای اینکار شمرده شده و پدر و مادر را دچار ترس میسازد عبارتند از:
_ ترس از اینکه کودک دیگر حاضر به ترک بستر پدر و مادر نشود.
_ ترس از لوس شدن بچه.
_ ترس از ایجاد اختلال در روابط زناشوئی.


منبع : کتاب کليدهای آرام کردن کودک ناآرام
نويسنده: دکتر ويليام سيرز

سميرا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٢