زردي در كودكان

زردى در نوزادان چگونه رخ مي دهد؟

علت بروز زردى ، افزايش رنگدانه يا پيگمان بيلي روبين در پوست و ملتحمه چشم است ؛ بدين صورت كه افزايش بيلي روبين غيرمستقيم ، غيرقطبي و محلول در چربي باعث زرد يا نارنجي شدن رنگ پوست مي شود زردى معمولا در صورت بروز مي كند و با افزايش ميزان آن ، در تنه ، شكم و پاها مشاهده مي شود.؛
نوزاد ممكن است در پي زردى ، دچار بي حالي شود و تمايلي به شيرخوردن نيز نداشته باشد توصيه مي شود در صورت بروز زردى در نوزاد يا شيرخوار، به پزشك مراجعه شود؛ بويژه در مواردى كه زردى از وسط شكم به پايين بدن رسيده يا علايمي مانند خوب شيرنخوردن و بي حالي نيز داشته باشد.؛
لازم به ذكر است ، ميزان زردى نمي تواند ميزان دقيق بيلي روبين خون نوزاد را نشان دهد و به اين دليل آزمايش خون ضرورى است با سنجش ميزان بيلي روبين خون ، گرفتن شرح حال از خانواده و معاينه و بررسي وضعيت نوزاد مي توان موارد زردى طبيعي يا فيزيولوژيك را از بيمارى هايي كه مي توانند موجب زردى نوزاد شوند، افتراق داد هدف از درمان زردى نوزادى حتي در موارد فيزيولوژيك كه به صورت طبيعي به علت فقدان آنزيم هاى كبدى در روزهاى اول تولد رخ مي دهد پيشگيرى از رسيدن غلظت بيلي روبين غيرمستقيم در خون به مقادير سمي آن است زيرا مقدارهاى بالاى بيلي روبين غيرمستقيم مي تواند براى مغز خطرآفرين باشد درمان برحسب وزن زمان تولد هنگام بروز زردى وضعيت باليني نوزاد و سير زردى ، با استفاده از نور مهتابي يا به اصطلاح فتوتراپي و تعويض خون نوزاد صورت مي گيرد.؛
فتوتراپي و تعويض خون در واقع با پايين آوردن ميزان بيلي روبين غيرمستقيم خون به كمترين حد مجاز آن با توجه به سن ، وزن و وضعيت نوزاد مي توانند از بروز عوارض مغزى برگشت ناپذير زردى در نوزادان جلوگيرى كنند گفتني است ، نور لامپ هاى مهتابي كه در منازل استفاده مي شوند قادر به كاهش مقدار اين بيلي روبين نيست و هيچ گاه براى فتوتراپي توصيه نمي شود تعيين نوع درمان با توجه به ميزان و علت بروز زردى و وضعيت نوزاد متفاوت و تشخيص و تعيين آن به عهده پزشك است.؛بامهر:مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ،۱۳۸۱