برنامه غذایی شیرخواران

هنگامی که کودکم را برای کنترل ماهانه می بردم ، بر دیوارها بروشورهایی وجود داشت که در آنها همه چیز راجع به نحوه تغذیه و واکسیناسیون و انواع نمودارهای رشد کودک دیده میشد .
وقتی از آنها درخواست کردم که آیا می شود بروشوری داشته باشم گفتند که به هر مرکز تعداد کمی داده اند و ما آنها را به دیوار زده ایم تا همه استفاده کنند . در آن روز من مجبور شدم همه مطالب را یادداشت کنم .
برای کمک کردن به آن والدینی که به هر نحوی از دسترسی به این بروشورها محرومند ، آنها را توسط یکی از دوستان تهیه کردم و در سایت می گذارم . امیدوارم که مفید باشد .
برگرفته از کارت مراقبت کودک که در مراکز بهداشتی درمانی وجود دارد
بهار   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۱