چگونه مي توانم به پيشرفت تکلم فرزندم کمک کنم؟ ( قسمت اول)

فرزند شما از همان دوران جنيني ‌به صدايتان گوش مي دهد. در اين مرحله ابتدايي او شروع به شناخت و بخاطر سپردن هجاها مي کند. و هر چه بزرگتر مي شود ،‌علاقه اش به صداها بيشتر و بيشتر مي گردد. شما براي تبديل اين علاقه به شناخت زبان و برقراري ارتباط کارهاي زيادي مي توانيد بکنيد.

صحبت کردن

مسلما قدم اول صحبت کردن با کودکتان است. هر چه بيشتر با او صحبت کنيد، او آشنايي و اعتماد بيشتري نسبت به کلمات و جملات پيدا مي کند. و زودتر به کشف معني آنها مي پردازد. حتي در زماني که فرزندتان خيلي کوچک است، ‌اين کار موثر مي باشد. نوزادان، معمولا از گوش دادن به صداي شما خوشحال مي شوند. آنان صدايتان را از زمان قبل از تولدشان مي شناسند. و کلمات شما را همچنان به عنوان منبعي آرامش بخش تجربه مي کنند.
در صورتي که نمي دانيد به فرزندتان چه بگوييد، مي توانيد با نامبردن اشيا اطرافتان و شرح آنچه انجام مي دهيد، شروع کنيد. مثلا « حالا ما تو اتاقتيم . اين تختته که الان مي خواي بري توش بخوابي. اما اول بابا پوشکتو عوض مي کنه ». اهميتي ندارد که او از آنچه مي گوييد چيزي‌نمي فهمد.

سوال کردن

مي توانيد با سوال کردن از کودکتان در حين گفتگو او را نيز فعال كنيد. مثلا « دوست داري بريم حمام؟ » ، «چه هواي‌خوبي ، مي خواي بريم قدم بزنيم ؟‌ » وقتي از او سوال مي کنيد به او نگاه کنيد و چند لحظه براي شنيدن جواب منتظر بمانيد. تا زماني که او جواب نمي دهد ،‌مي توانيد خودتان جواب بدهيد. بالاخره روزي مي رسد که او چيزي در جواب مي گويد.

گوش کردن

دومين قدم در کمک به پيشرفت زبان فرزندتان گوش کردن است. مشخص شده که فرزندان والديني که با فرزندشان صحبت مي کنند زودتر از فرزندان والديني که تنها آنها را مخاطب قرار مي دهند، به حرف مي افتند. به فرزندتان اين امکان را بدهيد که بتواند چيزي بگويد.

تقليد کردن

از اين طريق مي توانيد خيلي زود با فرزندتان گفتگو کنيد. اگرصداهاي نوزاد را تقليد کنيد ، برايش جالب خواهد بود. به اين وسيله به او مي فهمانيد که به اصواتي که او در مي آورد علاقمنديد. مي توانيد اين کار را به شکل بازي در آوريد. براي خودتان نيز جالب خواهد بود که او متوجه شود تقليدش را مي کنيد. در نهايت او نقشها را تغيير مي دهد و کلمات شما را تقليد مي کند.
در اين صورت شما خود را در حد او قرار مي دهيد. وقتي بزرگتر شد و شروع به حرف زدن کرد، نيز مي توانيد اين كار را انجام دهيد. با بکار بردن کلمات ساده و جملات کوتاه گفتگو راحتتر خواهد شد. به زبان بچگانه حرف نزنيد چون او شکل طبيعي حرف زدن را نمي آموزد.

استفاده از صداي بلند

مشخص شده که اغلب نوزادان از صداي بلند بيشتر از صداي آرام خوششان مي آيد. البته هميشه بچه هايي هستند که سليقه شان کاملا برعکس است. بنابراين در ماه ها‌ي اوليه تن هاي مختلف را بكار بريد و ببينيد فرزندتان چه واکنشي نشان مي دهد. آواز خواندن در پيشرفت زبان كودك تاثير بسزايي دارد. وقتي آواز مي خوانيد ، صدايتان خودبخود بلندتر مي شود. بچه هاي کوچک عاشق ترانه و ملوديند. اهميتي‌ندارد که چه مي خوانيد. اگر ترانه را با حرکات همراه کنيد،‌ كودك لذت فراواني مي برد. همچنينن به اين طريق بين کلمات و حرکات مربوط به آن رابطه برقرار مي کنيد.

ادامه دارد ...

منبع : http://www.babyinfo.nl

ترجمه از : شيدا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۱