زندگي درون رحم ( قسمت اول)

نه تنها به آنچه مي خوريد ، بلکه به کارهايي که انجام مي دهيد نيز توجه کنيد چون ...
جنين تان نيز با شما زندگي مي کند.

تا چندين سال پيش زندگي درون رحم يک معما بود. ما اصلا نمي دانستيم که جنين از دنياي خارج از رحم چه درکي دارد و چگونه نسبت به صداها يا حالات مادرش واکنش نشان مي دهد. اما پس از استفاده از سونوگرافي و ساير تکنيکهاي پزشکي، دانشمندان به نتايج قابل توجهي درباره تکامل و کار حواس جنين دست يافتند.
جديدترين نتايج حاکي از يادگيري جنين در درون رحم است. آنچه که جنين در رحم مادر تجربه مي کند، او را براي زندگي در دنياي خارج آماده مي کند. بويژه در سه ماه آخر که او بين صداهايي که مي شنود، تفاوت قًائل مي گردد. او صداي والدينش را مي شناسد،‌ نسبت به موسيقي و لمس شدن واکنش نشان مي دهد و تفاوت روشنايي و تاريکي را مي فهمد. بر اساس آزمايشاتي که حرکات جنين و ضربان قلب او اندازه گيري مي شود،‌ واکنشهاي او تفسير مي گردد. بنابراين ماهها قبل از اولين ديدار با فرزندتان مي توانيد بوسيله ارتباط و بازي با او يکديگر را بشناسيد.

وقتي عطسه مي کنيد ...
ممکن است فکر کنيد جنين تان در يک محيط آرام و بي سر و صدا قرار دارد،‌ در حالي که اين طور نيست. او در محيطي پر سر و صداها احاطه شده است. دانشمندان با قرار دادن ميکروفوني بسيار کوچک نزديک رحم دريافتند که صداي جريان خون در جفت مانند صداهايي است که با گذاشتن صدفي نزديک گوشتان مي شنويد.
جنين صداي ضربان قلب شما، خروج هوا از ريه هايتان ، ورود غذا به مري و حرکات روده ها در زمان هضم غذا را مي شنود همچنين اگر عطسه يا سکسکه کنيد، متوجه مي شود.
محققان ثابت کرده اند که جنين پانزده هفته ايي قادر به شنيدن است ، و از بيست و پيج هفتگي به صداهاي غير منتظره واکنش نشان مي دهد. شنوايي او بين هفته سي و دوم تا سی و پنجم شدت مي يابد و سرش را به سمت صدا مي چرخاند. صداي شما زيباترين صدايي است که او مي شناسد و از آنجايي که براي او اطمينان بخش است بلافاصله پس از تولد آن را بخاطر مي آورد و به آن واکنش نشان مي دهد. او در درون رحم گوش مي دهد ،‌با اين که نمي تواند بفهمد درباره چه صحبت مي شود. هجاهاي مخصوص و تلفطها و تاکيدهاي که در زبان وجود دارند سبب مي گردد که او بعد ها زبان مادريش را بشناسد.
جنين به موسيقي نيز علاقمند است. موسيقي مي تواند اثر تحريک کننده يا آرامش بخش داشته باشد. مشخص شده است که اگر شما در طول دوران بارداري روزي يک ساعت به يک موسيقي آرام بخش گوش دهيد، فرزندتان پس از تولد با شنيدن آن موسيقي آرام مي گردد.

او مزه شيرين را ترجيح مي دهد
در هفته بيست و پنجم چشمان جنين باز مي شوند و سپس او در تاريکي چشمانش را باز و بسته مي کند گويي براي بعدها تمرين مي کند. در حدود هفته سي و سوم کاملا عکس العمل نشان مي دهد. با اين که نور شديد با فيلتر به درون رحم مي رسد اما او بر اثر آن فعال مي شود. آنچه جنين مي بيند قابل مقايسه است با آنچه ما مي بينيم در زماني که چشمانمان را مي بنديم و بعد صورتمان را به سمت چراغ برمي گردانيم.
بطور مرتب او مقداري از محتويات کيسه آب را مي خورد. نه بخاطر اين که تشنه است بلکه به اين دليل که او در آن شنا مي کند و دهانش را گاه گاه باز مي کند. محتويات کيسه آب، مزه غذاهايي که خورده ايد را مي دهد. غدد چشايي او در رحم نيز کار مي کنند و در شش ماهگي تفاوت مزه هاي تلخ ، شيرين و ترش را مي فهمد. بر اساس تحقيقا ت ، جنين بطور طبيعي مزه شيرين را ترجيح مي دهد. در سونوگرافي ديده شده که چطور جنين، پس از اين که مادرش غذاي سير دار خورده بوده، قيافه اش را در هم کشيده است . با عادت دادن او به غذاهايي که مي خوريد مي توانيد براي زمان شيردهي آماده اش کنيد. فرزندان مادراني که پس از زايمان غذاهايي متفاوت از دروان بارداري مي خورند، در شير خوردن دچار مشکل مي شوند. چون مزه ها برايشان نا آشناست. جنين خيلي زود ببين غذا و واکنشهاي بدني رابطه برقرار مي کند. به طور مثال اگر يک فنجان قهوه غليظ بخوريد ، ضربان قلب جنينتان تحت تاثير کافيئن بالا مي رود. عجيب اين است که اگر بعدا قهوه بدون کافيئن نيز بخوريد، ضربان قلبش افزايش مي يابد. بدون شک او مزه قهوه را به اين واکنش بدني ربط مي دهد.
ادامه دارد...

برگرفته از مجله بارداري ( In verwachting )

ترجمه از : شيدا

  
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸۱