آيا كودك شما در لباس پوشيدن كند است ؟

آيا كودك شما در لباس پوشيدن كند است ؟

لباس پوشيدن كودك كار روز مره اي است كه گاهي آنقدر غير قابل تحمل مي شود كه والدين را از كوره به در مي برد.جك دو ساله است مادرش وارد اتاق مي شود تا لباسهايش را بپوشد اما جك مخالفت مي كند ومي خواهد در وسط تا بستان بلوز آستين كوتاه بپوشد ،صبر مادر تمام مي شود اين امر باعث مي شود كودك بهانه بيشتري بگيرد .مادر مي گويد : يا لباست را مي پوشي يا بد مي يبيني .

جك لگد مي زند وجيغ مي كشد مادرش اورا با حركات دست تهديد مي كند .اين صحنه ،‌صحنه جنگ روزانه آنهاست .

راه حلهاي پيشنهادي :

1) لباس پوشيدن را براي كودك جالب كنيد: برايش

آواز يا داستاني بخوانيد ، مي توانيد وسيله اي جديد به دستش بدهيد .

2) لباس پوشيدن را با خواندن ترانه به كودك ياد بدهيد

به او بياموزيد كه همراه شما آوازهايي را بخواند .

3) روش لباس پوشيدن را به كودك ياد بدهيد : مي توانيد براي انجام اين كار از عروسكهايش استفاده كنيد به كودكتان بگوييد لباسها را به تن عروسكش بكند .

4) لباس مناسب انتخاب كنيد :

براي لباس پوشاندن به كودك سعي كنيد از لباسهاي راحت وبدون زيپ ودگمه استفاده كنيد .

5)با همديگر لباس بپوشيد :

يك مسابقه تفريحي بين خود وكو دكتان بگذاريد وبه بگوييد مي خواهم بدانم كدام يك از ما زودتر لباس مي پوشد .

6)‌لباس آتشنشاني

به كودكتان بگوييد كه فرض كند جايي آتش گرفته پس او بايد مثل يك آتشنشان ماهر عمل كند ، لباسهايبش را بپوشد وآتش را خاموش كند ،‌بهتر است به خاطر سرعت عملش يك پاداش به او بدهيد

جنگ مسواك زدن


٪٪٪ة٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
مهرافزون:مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ،۱۳۸۱