آيا درست است که بچه هاي کوچک را تنبيه کنيم؟

خير. هرگز نبايد بچه را کتک بزنيد- سيلي بزنيد يا محکم تکان بدهيد. هيچ تنبيهي براي بچه هاي زير يک سال موثر نيست چون کوچکتر از آن هستند که متوجه ارتباط کارشان با تنبيه شما شوند. اگر بچه کار خطرناکي انجام داد قاطعانه بگوييد "نه" و او را کنار بکشيد. بايد مدام مراقب باشيد و نگذاريد حادثه اي بيافريند. بچه هاي کوچک راحت حواسشان پرت مي شود پس توجهش را به کار يا اسباب بازي ديگري جلب کنيد.

منبع

تهيه مطلب از آزيتا   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۱