معاينات کمتر کودک = مراجعات بعدي بيشتر به اورژانس

کودکاني که جهت معاينه پس از تولد و سپس هر دو ماه يک بار (تا شش ماهگي) مرتب نزد متخصص برده مي شوند ، بعدا کمتر نياز به مراقبتهاي اورژانس خواهند داشت.
آکادمي امراض کودکان در امريکا توصيه نموده که نوزاد علاوه بر معاينه پس از تولد هر 2 ماه يک بار ويزيت شود. و اين امر حداقل تا شش ماهگي ادامه يابد.
طبق مطالعات جديد، کودکاني که معاينات شش ماهه اول خود را انجام نداده بودند بيشتر به بخش مراقبتهاي ويژه مراجعه داشتند، آن هم در اثر مشکلات تنفسي، قلبي، نارسائيهاي دستگاه گوارش و تنگي نفس.

به اعتقاد متخصصين مراجعه مرتب والدين به پزشک، آنها را بيشتر متوجه بهداشت کودک نموده و به سلامتي وي کمک مي کند.
مطالعات ديگري نشان داده که در مناطقي که اقشار کم بظاعت زندگي مي کنند، هرچه امکان دسترسي به مطب و درمانگاه کمتر بوده مراجعات اورژانسي بيشتر بوده است.
ضمنا بسياري از مراجعات به بخش اورژانس درمانگاهها و بيمارستانها به علت در دسترس نبودن دکتر کودک يا بسته بودن کلينيک ويا مرخصي و مسافرت پزشک است.

محققين اظهار داشته اند براي بهبود وضعيت بهداشت کودکان بايد پدر و مادرها را به مراجعات مرتب به پزشک (جهت پيشگيري) تشويق کرد.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

مهرافزون : مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ دی ،۱۳۸۱