اختراع جديد

دستگاهي اختراع شده كه به والدين مي گويد علت گريه بچه آنها چيست پدرو مونگاس، مهندس الكترونيك اهل اسپانيا دستگاه جديدي اختراع كرده است كه مي تواند به والدين بگويد فرزند آنها گرسنه، خواب آلود، يا خسته است و راز گريه اطفال را بگشايد. اين دستگاه كه "گريه چرا" نام دارد و ابعاد آن به اندازه ماشين حساب است، گريه بچه را تعبير مي كند و در نتيجه والدين متوجه مي شوند علت گريه چيست. "گريه چرا" ريزتراشه اي (مايكروچيپ) دارد كه بر ميزان، الگو و فواصل ناراحتي، خستگي، گرسنگي، خواب آلودگي يا عصبي بودن بچه نظارت مي كند و مي تواند با نشان دادن شمايلي متناظر با حالت بچه، پدر و مادر را از حال او آگاه كند. گريه هاي فرزند مخترع، الهام بخش ساخت دستگاه بود

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
مهر افزون : مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ دی ،۱۳۸۱