هشدار در مورد خوراندن عسل به كودكان شيرخوار

كارشناسان بهداشت به والدين توصيه مي كنند كه به نوزاداني كه كمتر از يكسال سن دارند عسل خورانده نشود. به گزارش واحد مركزي خبر از لندن، كميسيون بهداشتي اتحاديه اروپا پس از آگاهي از وجود باكتريهاي مسموم كننده در عسل كه براي نوزادان شيرخوار زيان دارد در اين زمينه به كشورهاي عضو هشدار داده است. طي سال جاري نزديك 40 كودك شيرخوار در اروپا به دليل خوردن عسل دچار مسموميت غذايي شده اند. كميسيون اروپايي قصد دارد تبليغات گسترده اي را براي آگاهي والدين و كاركنان شيرخوارگاه ها به اجرا گذارد

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
با مهر : مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ،۱۳۸۱