نظامنامه اخلاقی شبکه دوستداران کودک

من دوستدار کودکان هستم

 

عضوی از یک جامعه ملی و بین المللی که نسبت به شرایط زندگی کودکان, مادران و خانواده ها حساس هستم.معتقدم که کودکان به دلیل استعدادهای بی نظیر خود شایسته بهترین امکانات و فرصت های رفاهی و آموزشی هستند.

 

من دوستدار کودکان هستم

 

معتقدم که کودکان باید در فضای صلح و آرامش رشد کنند. بدین ترتیب:

*من به بیانیه فرهنگ صلح شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان معتقدم و برای اجرای بندهای آن صادقانه تلاش می کنم.

*در حمایت از اصل زندگی با هر نوع حذف فیزیکی ,اجتماعی و… مخالفم.

*برای ترویج فرهنگ صلح ,موثر برخورد می کنم و در راه صلح جهانی گام برمی دارم.

* آموزش فرهنگ صلح را در برنامه های آموزشی کودکان همواره دخیل می کنم.

*به ارزش های زندگی توجه دارم و در ترویج آنها می کوشم.

 

من دوستدار کودکان هستم

 

می دانم که یکی از راههای داشتن کودکان سالم, توجه به دوران جنینی و نوزادی است بدین ترتیب:

 

در حمایت همه جانبه از نیازهای مادران باردار می کوشم.

ضرورت بیمه و درمان رایگان مادران باردار و شیرده را تبلیغ می کنم.

مادران باردار را نسبت به ضرورت و اهمیت این دوره آگاه می کنم.

منابع مناسب مطالعاتی را در اختیار مادران باردار قرار می دهم.

پدران و سایر افراد خانواده را به یاری رساندن مادران باردار ترغیب می کنم.

درباره اهمیت و ضرورت دوره نوزادی در سطح جامعه گفت و گو می کنم.

خانواده ها و مسئولان را به توجه و مراقبت از کودکان از همان بدو تولد تشویق می کنم.

زایمان های بدون خشونت را ترویج می کنم.

مدافع ترویج تغذیه با شیر مادر هستم.

عشق به کودکان را از همان روز نخست ترویج می دهم.

 

من دوستدار کودکان هستم

 

می دانم که کودکان نیازهای متنوع دارند و باید به همه نیازهای کودکان هم زمان توجه کرد.

توجه اطرافیانم را به رشد همه جانبه کودکان جلب می کنم.

الگوهای تغذیه مناسب را توسعه می دهم و ضرورت توجه به تغذیه مناسب برای همه کودکان را در سطح جامعه مطرح می کنم.

برای اجرای بهداشت و درمان همگانی و ضرورت فراگیر کردن آن برای کودکان می کوشم.

رفاه برای همه کودکان را به عنوان یک حق اساسی در جامعه مطرح می کنم.

مدافع وضع قوانین جدید به نفع کودکان هستم.

از تغییر قوانین به نفع کودکان حمایت می کنم.

پیمان نامه حقوق کودک را به عنوان یکی از ارکان این نظام نامه ترویج می کنم.

 

من دوستدار کودکان هستم

می دانم که آموزش هماهنگ و مناسب فرصتهای ارزشمندی را برای کودکان فراهم می آورد. بدین ترتیب:

ضرورت توجه به آموزش و مراقبت از دوران خردسالی را در جامعه مطرح می کنم.

از توسعه کمی و کیفی مهدهای کودک رایگان و نیمه رایگان در مناطق محروم, حاشیه شهرها و روستاها حمایت می کنم.

برنامه های حمایتی از کودکان را با نیازهای ویژه را ترویج می کنم.

د رجهت آموزش غیر متمرکز و دوستدار کودک می کوشم.

الگوهای آزاد و مشارکتی را در آموزش کودکان ترویج می کنم

به فراگیر شدن آموزش برای همه کودکان بدون هیچ تبغیضی یاری می رسانم.

به برابری های آموزشی اعتقاد دارم و در جهت توسعه آن می کوشم.

به آموزش به عنوان یک حق برای همه کودکان می پردازم.

به تغییر نظام آموزشی از یک نظام ایستا و بسته به یک نظام پویا,مشارکتی و آزاد کمک می کنم.

 

من دوستدار کودکان هستم:

 

می دانم که کودکان در خلاء رشد نمی کنند.

کودکان را در کنار مادران,پدران و سایر افراد خانواده می بینم و به نیازهای آنان نیز توجه دارم . بدین ترتیب:

 

به توانمند شدن افراد جامعه در حمایت از کودکان کمک می کنم.

در امر آموزش کودکان,سایر اعضای خانواده کودک را مشارکت می دهم.

درباره توسعه نقش پدران در مراقبت از کودکان کار می کنم.

به بهتر شدن زندگی زنان و مردان یاری می رسانم.

برای رعایت حقوق بشر و تمام پیمان نامه های بین المللی به نفع انسانها می کوشم.

 

من دوستدار کودکان هستم

 

می دانم که حمایت از کودکان یکی از وظایف شهروندی در یک جامعه مدنی است.پس با آگاهی به این وظیفه:

درباره این مسئولیت با افراد موثر در جامعه خود گفت و گو می کنم.

توجه نمایندگان شورای شهر و نمایندگان مجلس را به مسایل کودکان جلب می کنم.

مدیران ارشد دولتی,رهبران مذهبی و سیاسی,مقامات رسمی,نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی را به فراهم آوردن یک زندگی با کیفیت برای کودکان ترغیب می کنم.

وظیفه مسئولان دولتی را نسبت به کودکان همواره یادآوری می کنم.

روزنامه ها و رسانه های محلی و ملی را برای پرداختن به مسائل کودکان تشویق می کنم.

 

من دوستدار کودکان هستم

 

علاوه بر این که نسبت به زندگی کودکان احساس مسئولیت می کنم نسبت به زندگی فردی خود نیز متعهد و مسئولیم.می کوشم که با پربار کردن زندگی خود فرد موثری برای جامعه جهانی باشم.بدین ترتیب:

از زندگی خود نهایت استفاده را می برم.سرشار از امید به بهترشدن وضعیت زندگی هستم.

شور و شوق زندگی را در خود تقویت می کنم.

به توانمند شدن خود در کار برای همه کودکان می پردازم.

در جهت ارتقای دانش و آگاهی خود فعالانه اقدام می کنم.

سفر می کنم,تنوع زیستی را درک می کنم و به تفاوتها احترام می گذارم.

به الگوی غذاهای سالم روی می آورم و هر آنجه بدن و روانم را تخریب می کند کنار می گذارم.

 

من دوستدار کودکان هستم

 

به جامعه آزاد,برابر و مبتنی بر صلح اعتقاد دارم.

نظام مشارکتی را بهترین الگوی مناسب رفتاری برای بهتر شدن زندگی کودکان و خانواده هایشان می دانم.

از هر کسی که عضو شبکه دوستداران کودک باشد حمایت می کنم.

نهایت تلاش خود را برای تحقق ایده های انسانی همه دوستان و همکارانم در سراسر دنیا انجام می دهم.

می کوشم که با همه کسانی که عضو شبکه دوستداران کودک هستند ارتباط گسترده و فعال داشته باشم.

هر آن چه به سود زندگی امروز وفردای کودکان باشد,مورد حمایت من است مشروط بر اینکه:

همه گروه های کودکان را در نظر بگیرد.

فارغ از هر گونه تبغیض باشد.

محیط زیست را به خطر نیندازد.

قوانین فرهنگ صلع را رعایت کند.

فراگیر باشد و به برابری آموزشی یاری برساند.

 

 

 

  
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٤