۵۰ روش...قسمت ششم

 
بخش دوم – مطالب خواندني را در دسترس قرار دهيد.
 
روش شانزدهم – در خانه مطالب خواندني داشته باشيد.
تحقيقات نشان ميدهد كه صرف نظر از وضعيت اقتصادي و اجتماعي ، كودكاني در خواندن موفق هستند چند خصوصيت مشترك دارند:
  • والدينشان از آنها انتظار تحصيلي بالاتري دارند.
  • والدين يا خواهر-برادر بزرگتر در انجام تكاليف مدرسه به آنها كمك ميكنند.
  • والدين با صداي بلند براي آنها كتاب يا مطالب ديگر ميخوانند.
  • آنها در خانه كتاب دارند.
 
وقتي صحبت از مطالب خواندني براي بچه‌ها مي‌شود، هر چقدر بر اهميت در دسترس بودن كتاب تاكيد كنيم باز هم كم است . بچه ها نبايد فكر كنند كه خواندن كاري است كه فقط در مدرسه انجام ميشود.
 
شما چند بار با وضعيت زير روبرو شده‌ايد:
فرزندتان بايد روز شنبه يك گزارش را به معلم خود تحويل دهد. جمعه شب است و شما نمي‌توانيد او را به كتابخانه ببريد.
اگر در قفسه هاي كتاب خود مطالب مرجع داشته باشيد فرزندتان ميتواند بدون ترك خانه گزارش قابل قبولي بنويسد.
 
چگونه احترام گذاشتن به كتاب را به كودكان خود بياموزيم:
  • به بچه ها يادآوري كنيد كه با دستهاي تميز به كتابها دست بزنند.
  • از آنها بخواهيد كه كتابها را پاره نكنند و صفحات آنرا تا نزنند.
  • در كتاب – بخصوص كتابهاي كتابخانه – چيزي نكشند و ننويسند.
  • آنها را كمك كنيد براي كتابهاي خود نشانگر درست كنندو به جاي باز گذاشتن كتاب در حالت دمر كه به شيرازه كتاب فشار مياورد ،‌از نشانگر استفاده كنند.
  • به همديگر كمك كنيد و صفحات يا شيرازه كتابهاي پاره شده را تعمير كنيد.
  • با نام فرزندتان مهري تهيه كنيد تا در كتابهاي خود بزند. اگر فرزندتان احساس كند كه كتاب جزء اموال شخصي اوست، بهتر ميتواند مسئوليت نگهداري آنرا به عهده بگيرد.
 
روش هفدهم – به هر جائي كه ميرويد همراه خود كتاب ببريد.
بچه ها از انتظار كشيدن متنفرند، چه در فروشگاه و چه در دندانپزشكي. تنها علاج اينست كه خود را با سرگرمي هاي گوناگون براي موقعيتهاي اظطراري مجهز كنيد. پس هر جا ميرويد اسباب بازي و كتاب را بخش از اثاثيه خود قرار دهيد.
قبل از خروج از خانه از فرزندتان بخواهيد كه كتاب يا مجله مورد علاقه خود را براي بردن انتخاب كند . ميتوانيد آنها را در كوله پشتي فرزندتان ، در كيف خود يا كيف نوزادتان بگذاريد. شايد به نفعتان باشد كه كتاب يا مجلاتي را ببريد كه از گم شدن يا پاره شدن آنها ناراحت نميشويد.
  
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤