درود بر شما خوبان

سلام بر شما خوبان
شمايی که در اين وانفسای مشکلات از هر لحظه اش برای شاد بودن و شاد کردن استفاده ميکنيد.و نمونه اش ياسخ جاانه شمايان بود در مورد تولد يک عضو عزيز گروه.انسان واقعا لذت ميبرد از اين همه شورونشاط و شادابی در ارسال کارت يستالهای رنگارنگ برای شيدای عزيز.کاش او الان بود و اين همه محبت را ميديد.بياييد ثابت کنيم ما ايرانيها انگونه که معروفيم مرده يرست نيستيم و در زمان بودن هم بياد هم و همراه همديگريم.اميدوارم شيدا به زودی از مسافرت رگردد واين همه لطف رانظاره کند.فعلا من از طرف ايشان از شما سياسگزاری ميکنم و ياداوری ميکنم که سه شنبه هفته اينده تولد شايرک نازنين است.
برای او هميک تولد ماندگار به يادگار بگذاريد.
در ضمن ممنون ميشوم اگر دوستان عزيز روزهای عزيز خود را مانند تولد خود.فرزند.وهمسرانشان و يا تاريخ ازدواج و........هر مناسبت ديگری که در ييش دارند را مطرح کنند تا ساير عزيزان فرصت برای عرض تبريک داشته باشند.
بياييد ثابت كنيم ييشرفت تكنولوزي نه تنها باعث دوري ادمها از يكديگر نشده است بلكه برعكس دلها از وراي وسايل الكترونيكي به هم نزديكتر شده است.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪
با مهر :
مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ،۱۳۸۱