شيرمادران


شروع زود هنگام شير مصنوعي و استفاده از آن در تغذيه‌ي كودك به كمك شير مادر، بدون اينكه پستان‌ها دوشيده و تخليه شده باشند، شير مادر كاهش خواهد يافت. به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، بهتر است، پستان‌ها با شيردوش برقي و به طور همزمان براي مدت 10 تا 15 دقيقه دوشيده شود، و شير دوشيده شده به شيرخوار خورانده شود و در صورت ناكافي بودن شير مادر، مي‌توان از شير مصنوعي كمكي هم استفاده كرد كه در اين صورت بايد شيرخوار به طور مستقيم از پستان مادر تغذيه و سپس شير دوشيده شده‌ي مادر به وي داده مي‌شود. هر قدر حجم شير مادر بيشتر باشد، يادگيري شيرخوار در امر پستان گرفتن و شير خوردن آسان‌تر است. در ادامه آمده است: شيرخواري كه وزن كم كرده، پس از كمك به بهبود تغذيه، از روز اول ممكن است، ناگهان وزنش اضافه نشود (بلكه ممكن است براي 1 تا 2 هفته ابتدا وزن تثبيت شود، سپس روزي 42 گرم اضافه وزن پيدا كند). مادران بايد توجه داشته باشند كه حجم شير كمكي را به تدريج كاهش دهند و دوشيدن پستان‌ها را تا پس از توقف كامل شير كمكي و تداوم افزايش وزن شيرخوار همچنان ادامه و سپس دوشيدن را كاهش دهند. براي ارزيابي حجم شير خورده شده توسط شيرخوار، مي‌توان او را قبل و پس از تغذيه وزن كرد. بين سن 2 هفتگي تا سه ماهگي مقدار 600 تا 690 ميلي ليتر شير مادر در روز مورد نياز است. بايد توجه داشت كه براي ارزيابي توان توليد شير توسط مادر و بررسي كارايي شيرخوار در امر مكيدن مي‌توان بلافاصله پس از توزين نوزاد، پستان‌ها را تخليه و حجم شير دوشيده شده را اندازه‌گيري كرد. هر گاه علايم خطر مربوط به مادر يا شيرخوار در بيمارستان و يا زمان كوتاهي پس از ترخيص مشاهده شود، بايد بلافاصله تلاش‌هاي فراوان صورت گيرد تا حجم شير مادر و دريافت شيرخوار به حداكثر برسد و در نتيجه از استمرار كاهش وزن نوزاد جلوگيري ‌شود. اگر دوشيدن پستان‌ها به طور كامل از همان ابتداي دوران پس از تولد شروع شود، موجب افزايش و نگهداري حجم خوبي از شير مادر مي‌گردد. حتي اگر نوزاد در تخليه‌ي پستان خيلي موفق نباشد، ولي اگر دوشيدن به نحوي كه توصيه شد صورت نپذيرد، توليد شير مادر ممكن است به سرعت كاهش يابد
٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

با مهر :مهرگان   
نویسنده : والدین ایرانی ; ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ،۱۳۸۱